چگونه نقشه utm بگیریم؟

چگونه نقشه utm بگیریم؟

نقشه یو تی ام با دقت بالا تهیه می شود. ویژگی مهم نقشه یو تی ام به دست آمدن موقعیت دقیق و منحصر به فرد هر نقطه بر روی زمین می باشد. با تهیه این نقشه برای ملک اطلاعات فنی ملک معلوم می شود. این نقشه از جانب ادارات و سازمان های مختلف ملکی در خواست می شود.

چگونه نقشه utm بگیریم؟ برای تهیه این نقشه با دقت بالا حتما لازم است به فردی دارای صلاحیت مراجعه نمود. با تهیه این نقشه اطلاعات فنی ملک به دست می آید. در حقیقت با تهیه این نقشه مساحت، ابعاد و موقعیت دقیق ملک به دست می آید.

برای تهیه نقشه یو تی ام ملک می توان به یک فرد متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود.

برای تهیه این نقشه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها تهیه نقشه یو تی ام با استفاده از جی پی اس دو یا سه فرکانسه می باشد. طریقه تهیه نقشه یو تی ام به این نحو است که با استفاده از این دستگاه کارشناس گوشه های ملک را برداشت خواهد کرد و سپس نقشه یو تی ام را ترسیم خواهد کرد. ترسیم دقیق این نقشه با استفاده از نرم افزار های مربوطه انجام می گیرد. همچنین هزینه تهیه این نقشه طبق تعرفه تعیین خواهد شد.

نقشه یو تی ام امروزه از جانب ارگان های مختلف در خواست می شود. در نتیجه لازم است اطلاعاتی را از این نقشه در اختیار داشت. تا در صورت در خواست این نقشه از جانب ادارات و سازمان ها بتوان این نقشه را تهیه نمود. این نقشه از جانب اداراتی همچون اداره ثبت اسناد، شهرداری، ادراه  منابع طبیعی و .. در خواست می شود.

چگونه نقشه utm بگیریم برای تهیه این نقشه می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود تا در نتیجه با دقت بالا تهیه شود. کارشناس توانایی لازم برای تهیه این نقشه با کیفیت بالا را دارد. وی با مهر و امضای خود به این نقشه اعتبار می بخشد.

نقشه یو تی ام چیست؟

نقشه یو تی ام نقشه ای به روز و امروزی می باشد. و با توجه به ویژگی های این نقشه این نقشه امروزه کاربرد های بسیاری دارد. با تهیه این نقشه موقعیت یکتای هر نقطه به دست می آید. نقشه یو تی ام از جانب ادارات و سازمان ها و مراجع قضایی تهیه می گردد. در واقع اداره ثبت اسناد، شهرداری، اداره گاز، اداره برق، اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و… ممکن است تهیه این نقشه را از مالکین در خواست کنند.

چگونه نقشه utm بگیریم؟ برای اینکه بتوان نقشه یو تی ام را تهیه کرد حتما باید به یک فرد متخصص مراجعه گردد. تا در نتیجه نقشه تهیه شده با دقت و کیفیت بالا تهیه گردد و مورد پذیرش قرار بگیرد. یکی از این متخصصین که صلاحیت تهیه نقشه یو تی ام را دارد کارشناس رسمی دادگستری می باشد. و لازم به ذکر است که هیچگاه برای تهیه این نقشه به افراد غیر متخصص مراجعه نکنید در آن صورت نقشه تهیه شده با دقت پایین حاصل می شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام به چه کسی مراجعه نماییم؟

برای تهیه نقشه یو تی ام حتما به افراد دارای صلاحیت مراجعه کنید. تا نقشه تهیه شده توسط آنان اعتبار داشته باشد و مورد قبول سازمان های مختلف قرار بگیرد.

برخی برای تهیه نقشه یو تی ام به اشخاص غیر متخصص مراجعه می کنند تا هزینه تهیه نقشه یو تی ام پایین شود. اما این امر باعث می شود نقشه یو تی ام با دقت پایین حاصل شود.

برای اینکه بتوان نقشه یو تی ام را با دقت بالایی تهیه نمود لازم است به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. بعد از تهیه نقشه یو تی ام مساحت و ابعاد ملک با دقت بالا حاصل می شود و ملک دارای مختصات و موقعیت منحصر به فرد می شود.

این نقشه ها به دو طریق فراهم می شود. یکی از روش های تهیه نقشه یو تی ام با استفاده از جی پی اس های دو فرکانسه است. که گوشه های ملک برداشت و سپس نقشه یو تی ام تهیه می شود. روش دیگری که می توان این نقشه ها را با استفاده از آن تهیه کرد. با استفاده از توتال استیشن است که پس از برداشت اطلاعات سپس روی نقشه یک دو هزارم جانمایی خواهد شد.

نقشه یو تی ام با مهر و امضای کارشناس رسمی معتبر می شود.

نقشه یو تی ام ملک قولنامه ای

افرادی که مالک ملکی می باشند که سند آن قولنامه ای می باشد و موفق به اخذ سند تک برگی برای ملک خود نشده اند در نتیجه می توانند اقدامات لازم را برای اخذ سند تک برگی بر طبق ماده 147 و 148 انجام دهند. اما لازم است شرایطی وجود داشته باشد. در حقیقت برای اخذ سند تک برگی ملک قولنامه ای بر طبق ماده 147 و 148 لازم است دسترسی به مالک رسمی ممکن نباشد. همچنین در صورتی که وی فوت کرده باشد لازم است دسترسی به وراث وی نیز وجود نداشته باشد.

به جهت اخذ سند تک برگ ماده 147 و 148 همچنین لازم است ملک دیوار کشی و بنا داشته باشد. و همچنین اراضی ملی نباشد. برای اخذ سند تک برگی ماده 147 و 148 لازم است مدارکی را تهیه نمود و به اداره ثبت اسناد ارائه داد. یکی از این مدارک نقشه یو تی ام می باشد. برای تهیه نقشه یو تی ام لازم است به فردی متخصص مراجعه نمود. تا در نتیجه با تهیه این نقشه ابعاد، مساحت و موقعیت دقیق ملک حاصل شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام به منظور معلوم شدن اطلاعات فنی ملک می بایست به کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت تهیه این نقشه را دارد مراجعه کرد.

این متخصص در کنج های عرصه و اعیان مستقر می شود. و برداشت مختصات یو تی ام را انجام می دهد. سپس با استفاده از نرم افزار های دقیقی همچون اتوکد رسیم این نقشه را انجام می دهد و آن را مهر و امضا شده آماده ارائه به اداره ثبت اسناد خواهد کرد.

تهیه نقشه یو تی ام اخذ سند تک برگی

امروزه اسنادی که برای املاک صادر می شود از نوع تک برگی می باشد. اسناد تک برگی دقت و امنیت بالایی دارد و در آن اطلاعات ملک با دقت بالایی درج می شود. افرادی که ملکی با سند قدیمی دارند می توانن اقدامات لازم را برای اخذ سند تک برگی و تعویض سند قدیمی ملک انجام دهند.

اخذ سند تک برگی با مراجعه به اداره ثبت اسناد ممکن می باشد. در نتیجه لازم است مدارکی را تهیه و به اداره ثبت اسناد ارائه داد. یکی از این مدارک نقشه یو تی ام می باشد. با تهیه این مدرک اطلاعات فنی ملک همچون مساحت، ابعاد و موقعیت دقیق ملک معلوم می شود.

چگونه نقشه utm بگیریم برای تهیه نقشه یو تی ام حتما لازم است به فردی متخصص مراجعه نمود. کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می تواند تهیه نقشه یو تی ام را بر عهده بگیرد. وی می تواند این نقشه را با دقت و کیفیت بالا تهیه نماید. نقشه یو تی ام تهیه شده توسط این متخصص دقت بالایی خواهد داشت.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تهیه نقشه یو تی ام از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده خواهد کرد. و مختصات یو تی ام کنج ها و شکستگی ها را برداشت خواهد کرد. بعد از اتمام برداشت زمینی در ادامه ترسیم دفتری نقشه یو تی ام با نرم افزار اتوکد انجام می شود. نقشه یو تی ام  تهیه شده چاپ و مهر و امضا می شود. و قابل ارائه به اداره ثبت اسناد خواهد بود اداره ثبت نیز این نقشه را با مهر و امضای این متخصص قبول خواهد کرد. در نتیجه سند تک برگ را اداره ثبت اسناد صادر خواهد کرد.

چگونه نقشه utm بگیریم؟

تعرفه تفکیک زمین بر طبق کاربری ها

  • هر متر مربع اراضی با کاربری مسکونی 10% قیمت منطقه ای روز دارایی
  • هر متر مربع اراضی تجاری و صنعتی 100% قیمت منطقه ای روز دارایی
  • در کاربری های طرح های توسعه شهری چنانچه اراضی مذکور به موسسات موضوع بند ماده 9 قانون زمین شهری برای ارئه خدمات عمومی واگذار شود 10% مشابه بند یک یعنی 10% قیمت منطقه ای است.

در خواست نقشه یو تی ام از جانب اداره ثبت اسناد

اسناد تک برگ اسنادی امروزی هستند که برای املاک صادر می شود. در این اسناد تمامی اطلاعات با دقت بالا درج میگردد همچنین این اسناد امنیت بالایی دارد و به راحتی جعل نمی گردد. این اسناد حاوی اطلاعات حقوقی و هم اطلاعات فنی ملک می باشد.

اسناد قدیمی دفترچه ای معایب بسیاری دارد و همین امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شود. در واقع این اسناد حاوی اطلاعاتی مکانی ملک نمی باشند، جعل آن ممکن است، ناخوانا و دست نویس می باشد. در نتیجه لازم است اقداماتی را برای تبدیل سند قدیمی انجام داد. تا بتوان سند تک برگی برای ملک اخذ نمود.

افراد برای اینکه بتوانند سند قدیمی خود را به سند تک برگ تبدیل کنند می بایست هم اطلاعات فنی و هم اطلاعات حقوقی معلوم باشد. اما از آنجایی که اطلاعات فنی ملک معلوم نمی باشد افراد بایستی نقشه یو تی ام را تهیه نمایند.

با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری می توان این نقشه را با دقت بالا به دست آورد. به طوری که مورد پذیرش اداره ثبت اسناد قرار بگیرد. کارشناس برای تهیه این نقشه از جی پی اس دو یا سه فرکانسه بهره می گیرد. و با دقت بالا برداشت از کنج های عرصه انجام خواهد داد سپس ترسیم نقشه یو تی ام را انجام خواهد داد. سپس با ارائه این نقشه به اداره ثبت اسناد و مدارک دیگر سند تک برگ صادر خواهد شد.

تهیه نقشه یو تی ام ملک گمشده

در صورتی که املاک و اراضی برای سال ها رها شده باشد در نتیجه ممکن است مالک نتواند آدرس ملک خود را بیابد. املاکی که برای مدت طولانی رها می شود در نتیجه با توجه به تغییرات رخ داده ملک گمشده به شمار خواهد رفت.

برای اینکه بتوان آدرس ملک را پیدا کرد نمی توان از اسناد و مدارک قدیمی ملک استفاده کرد. در واقع اسناد قدیمی حاوی اطلاعات مکانی ملک نمی باشد. برای اینکه بتوان آدرس ملک گمشده را پیدا کرد تنها انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک کارساز است.

لازم به ذکر است که برای یافتن موقعیت حقیقی ملک می بایست به فردی متخصص و مورد اعتماد مراجعه کرد زیرا افراد غیر متخصص از عهده انجام این عملیات با دقت بالا بر نمی آیند. کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی همان فرد متخصصی می باشد که می تواند آدرس ملک گمشده را بیابد. این متخصص می تواند انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک را  به طور اصولی انجام دهد.

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری به این صورت انجام می شود که ابتدا اسناد و مدارک قدیمی ملک بررسی می شود و اسناد ثبتی ملک از بانک اطلاعات ثبتی استخراح می شود. در نتیجه معلوم می شود که پلاک ثبتی مندرج در سند به کدام قطعه از زمین تعلق دارد. کارشناس این عملیات را با پلاک ثبتی مندرج در سند انجام می دهد. در پایان انجام این عملیات موقعیت و حدود ملک معلوم می گردد. و سپس نقشه یو تی ام قابل تهیه است. برای تهیه این نقشه از تجهیزات نقشه برداری دقیق استفاده می شود. بعد از برداشت زمینی ترسیم دقیق نقشه یو تی ام انجام می شود. این نقشه قابل ارائه به اداره ثبت اسناد نیز خواهد بود. تا اخذ سند تک برگی برای ملک ممکن باشد.

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری

 امروزه ادارات و سازمان های بسیاری نقشه یو تی ام را در خواست می کنند یکی از این ادارات شهرداری می باشد. در حقیقت پیش از آغاز ساخت و ساز مراجعه به شهرداری ضروری می باشد. تا در نتیجه جواز ساخت از شهرداری اخذ شود. شهرداری برای اطلاع از موقعیت ملک نقشه یو تی ام را در خواست می کند.

بهتر است تهیه این نقشه به فرد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود تا در نتیجه این نقشه با کیفیت بالا تهیه شود. برای تهیه نقشه یو تی ام دو هزارم لازم است به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد این متخصص برای تهیه این نقشه از جی پی اس دو یا سه فرکانسه بهره می گیرد تا در نتیجه نقشه تهیه شده دقت بالایی داشته باشد. وی بعد از برداشت مختصات یو تی ام کنج ها، ترسیم نقشه یو تی ام را انجام می ده در آخر این نقشه بر روی نقشه یک دو هزارم جانمایی می شود. این نقشه به شهرداری ارائه می شود و جواز ساخت صادر می شود.

 

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

امتیاز نداده اید؟! اولین نفر باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما