خانه / admin

admin

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری به نقشه هایی با دقت بالا و فرمت مورد نظر شهرداری می باشد که به منظور صدور جواز ساخت این نقشه ها در خواست میگردد. نقشه های مصوب شهرداری نقشه های مختلفی هستند که هر یک با توجه به شرایط ملک درخواست می گردد. …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی گوشه های ملک رابرداشت می کند و مختصات یو تی ام ملک را بدست می آورد و سپس نقشه یو تی ام ملک را تهیه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص اینکار می باشد،انجام میشود در واقع با تهیه نقشه پیش تفکیک مساحت دقیق واحد آپارتمانی که قرار است پیش خرید شود مشخص می شود و خریدار با آگاهی کامل می تواند …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد به منظور مشخص شدن اطلاعات فنی ملک و اخذ سند تک برگ می باشد.نقشه یو تی ام به نقشه ای گفته می شود که موقعیت دقیق ملک و مساحت دقیق ملک در آن درج شده است و در واقع اطلاعات فنی ملک را …

توضیحات بیشتر »

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی انجام می گیرد تا در نتیجه این امور انجام شوند. این فرد متخصص در کلیه این امور می باشد. هدف از  ارزیابی ملک به دست آمدن قیمت واقعی و دقیق ملک می باشد همچنین هدف از پیش تفکیک آپارتمان به دست آمدن مساحت دقیق و …

توضیحات بیشتر »

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت طبق معیاری معین و با توجه به تعرفه تعیین میگردد و تعیین مساحت دقیق و واقعی واحدهای آپارتمان به قدری اهمیت دارد که بسیاری از افراد برای داشتن یک معامله مطمئن  باید از آن بهره بگیرند در واقع برخی از واحد های …

توضیحات بیشتر »

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ می باشد و با استفاده از این ماده میتوان سند مالکیت رسمی برای ملکی که سند رسمی ندارد اخذ نمود و برای این که بتوان سند رسمی برای اینگونه املاک اخذ کرد می بایست مدارکی از جمله نقشه یو تی …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک با استفاده از تجهیزات دقیق و مخصوص و روش های تخصصی قابل انجام است. یکی از اهداف انجام تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک تعیین حد و مرز ملک بر روی زمین با دقت بالا میباشد سپس با مشخص شدن حدود اربعه ملک …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک امری ضروری است این نقشه تهیه می گردد تا در نتیجه مختصات یو تی ام گوشه های ملک استخراج گردد در نتیجه میخ کوبی چهار گوشه ملک بر روی زمین انجام می شود و نقشه یو تی ام حتما باید توسط …

توضیحات بیشتر »