خانه / admin

admin

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت اسناد با هدف اخذ سند تک برگ برای ملکی که حدود ثبتی نا مطمئنی دارد انجام می شود و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی است که کارشناس رسمی دادگستری با اسناد ثبتی می تواند انجام دهد و بعد از انجام این …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه ۱ و ۲ تهران

تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه 1 و 2 تهران

تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه ۱ و ۲ تهران انجام می گیرد تا اطلاعات فنی ملک حاصل شود در واقع برای اخذ سند تک بگ باید اطلاعات فنی و مکانی ملک با دقت بالا حاصل شود تا آماده درج در سند تک برگ شود برای تهیه این …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند به عنوان یک مدرک برای ارائه به دادگاه الزامی می باشد در صورتی که مالک بخواهد سند تک برگ برای ملک اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت برای صدور سند تک برگ مدارکی را ازمالک درخواست …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری  به منظور بررسی مطابقت و یا مغایرت بین ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود تهیه می گردد. برای اینکه بتوان این نقشه را به گونه ای تهیه نمود که شهرداری آن را قبول نماید می بایست به فردی متخصص همانند کارشناس …

توضیحات بیشتر »

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام  طبق تعرفه تعیین می شود تهیه این نقشه از جانب ادارات و سازمان ها و همچنین مراجع قضایی به عنوان یک مدرک درخواست می گردد و برای تهیه این نقشه میتوان به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود با تهیه …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری utm اخذ سند تک برگ توسط کارشناس ثبتی

نقشه برداری utm اخذ سند تک برگ توسط کارشناس ثبتی

نقشه برداری utm اخذ سند تک برگ توسط کارشناس ثبتی انجام می شود در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند و سند قدیمی ملک را به سند تک برگ تبدیل کند،باید درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ را به اداره ثبت بدهد …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا توسط فرد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری باید انجام شود این متخصص برای اینکه بتواند عکس هوایی را تفسیر نماید از روش برجسته بینی استفاده خواهد کرد در نهایت با تشخیص سابقه احیا در اراضی میتوان اثبات کرد اراضی ملی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۱ تهران

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه 1 تهران

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۱ تهران امری ضروری می باشد در واقع برای اینکه ملکی دارای سندتک برگ شود مالک باید به اداره ثبت مراجعه کند و اداره ثبت مالک را موظف به تهیه نقشه یوتی ام می کند تا موقعیت ملک مشخص و در …

توضیحات بیشتر »

انجام وکالت کلیه امور ملکی توسط کارشناس رسمی

انجام وکالت کلیه امور ملکی توسط کارشناس رسمی

انجام وکالت کلیه امور ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن است و این متخصص با فراهم کردن مدارک مورد در خواست مراجع قضایی و یا اداره ثبت اسناد و طی کردن مراحلی در نهایت این امور را انجام خواهد داد. در واقع به سپردن این امور به این فرد متخصص …

توضیحات بیشتر »