خانه / نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی هوایی به منظور تعیین موقعیت ملک جهت اخذ جواز ساخت و ساز تهیه می شود. برای تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری باید نقشه یو تی ام ملک تهیه شود تا مختصات ملک بطور دقیق در سیستم مختصات یو تی ام مشخص شود و این نقشه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک تهیه می شود در واقع منظور از نقشه های مصوب نقشه هایی میباشد که مورد تایید سازمان ثبت باشد که این نقشه ها باید طبق قوانین و مقرراتی تهیه شود به طور مثال این …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک وقتی ضروری می شود که مغایرت بین ابعاد وضع موجود ملک و همچنین ابعاد سندی مشاهده گردد در این صورت نقشه ای تهیه می شود که این مورد بررسی گردد و در صورتی که ابعاد وضع موجود ملک از ابعاد سند …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک با دقت بالایی تهیه می شود در واقع نقشه های utm به نقشه هایی گفته می شود که در آن موقعیت دقیق و مساحت دقیق ملک را نشان می دهد و این نقشه در ادارات و سازمان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند به این دلیل انجام می گیرد که طول و عرض و مساحت واقعی و دقیق وضع موجود یا بزرگ تر از ابعاد و مساحت سندی باشد و یا کوچکتر باشد در نتیجه باید توسط متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از تجهیزات …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند که از طرف اداره ثبت اسناد برای پیش برد امور ثبتی و سندی در خواست می گردد در واقع یکی از مدارکی که این اداره از مالکین در خواست مینماید نقشه یو تی ام ملک است و در نتیجه با توجه به …

توضیحات بیشتر »

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با بررسی مدارک مالکیت ملک موقعیت ملک را مشخص می کند و با استفاده از تجهیزات لازم نقشه یو تی ام ملک را تهیه می کند و کارشناس …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری یا همان فرمت یک دو هزارم که این سازمان از مالکین درخواست می کند در واقع به منظور صدور جواز ساخت این نقشه از افراد درخواست می شود تا موقعیت مکانی ملک با مختصات یو تی ام بر روی کره زمین مشخص شود و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران به منظور اخذ جواز ساخت و ساز برای ملک می باشد در واقع اگر قرار باشد در ملکی ساخت و سازی انجام شود باید نقشه ای از ملک تهیه شود تا موقعیت دقیق ملک و ابعاد و مساحت ملک مشخص شود و …

توضیحات بیشتر »