خانه / جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی ملک

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی ملک

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی ملک در موارد بسیاری مورد استفاده قرار میگیرد در واقع جانمایی پلاک ثبتی به  این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند قدیمی مشخص شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک های قدیمی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک های قدیمی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک های قدیمی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی برای تعیین موقعیت و مساحت و طول و عرض دقیق ملک انجام میشود و در صورتیکه مالک از محدوده ملک خود اطلاعاتی نداشته باشد و بخواهد موقعیت دقیق ملک خود را تعیین کند ، برای انجام این کار از جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود باخبر شود و مساحت و ابعاد ملک را به طور دقیق بدست بیاورد و بخواهد سند تک برگ برای ملک اخذ کند باید جانمایی پلاک ثبتی را برای تعیین …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های شاهنشاهی برای تعیین موقعیت و مساحت و طول و عرض دقیق ملک انجام می شود در صورتیکه مالک از محدوده ملک خود اطلاعاتی نداشته باشد و بخواهد موقعیت دقیق ملک خود را تعیین کند،برای انجام این کار  از جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های شاهنشاهی

تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های شاهنشاهی

تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های شاهنشاهی زمانی لازم است انجام شود که آدرس ملک نامعلوم باشد و ملک گمشده بشمار برود در نتیجه لازم است اسناد و مدارک ثبتی ملک بررسی گردد و آدرس ملک مشخص شود برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی ملک لازم است به یک …

توضیحات بیشتر »

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی املاک دارای سند های قدیمی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی املاک دارای سند های قدیمی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی املاک دارای سند های قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد.برای جانمایی ملک و تعیین مرزهای و حدود آن،باید حتما پلاک ثبتی ملک مشخص شده باشد و در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی و شاهنشاهی در استان تهران

جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی و شاهنشاهی در استان تهران

جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی و شاهنشاهی در استان تهران زمانی باید انجام شود که آدرس ملک به دلایل برای مالک نامعلوم شده باشد در اینصورت برای مشخص کردن آدرس ثبتی ملک انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی ضروری است و انجام این عملیات تخصصی از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی

تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی

تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی  زمانی لازم است انجام شود که آدرس ثبتی ملک نا معلوم باشد در اینصورت برای اینکه بتوان آدرس ملک را معلوم نمود لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود جانمایی پلاک ثبتی عملیات تخصصی است و برای انجام این عملیات لازم …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود با خبر شود و مساحت و ابعاد ملک را به طور دقیق بدست بیاورد و بخواهد سند تک برگی برای ملک اخذ کند باید جانمایی پلاک ثبتی را …

توضیحات بیشتر »