خانه / جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی که آدرس معلوم و مشخصی ندارند و مالک رسمی آن ها قادر به یافتن آدرس ملک خود نمی باشد، لازم می باشد و برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی حتما باید به یک فرد متخصص مراجعه کرد در واقع تنها فرد متخصص …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت اسناد با هدف اخذ سند تک برگ برای ملکی که حدود ثبتی نا مطمئنی دارد انجام می شود و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی است که کارشناس رسمی دادگستری با اسناد ثبتی می تواند انجام دهد و بعد از انجام این …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران با بررسی اسناد قدیمی موجود و همچنین اسناد ثبتی امکان پذیر می باشد و انجام اینکار در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی میباشد در واقع کارشناس با بررسی و استخراج اسناد و مدارک قدیمی می تواند موقعیت و آدرس …

توضیحات بیشتر »

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و یا امور ثبتی ممکن است این متخصص به اسناد و مدارک ثبتی و قدیمی ملک دسترسی دارد و در نتیجه می تواند این عملیات را انجام دهد و آدرس و مرز های ثبتی ملک را بر روی زمین …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک انجام می شود و با مهر و امضای نقشه،به آن اعتبار میدهند در املاکی که سندقدیمی دارند و مالک آن از موقعیت دقیق ملک بیخبر میباشد ممکن است املاک مجاور و همسایه به حدود ملک او …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار به این صورت باشد که اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود در واقع …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند به این صورت می باشد که جانمایی پلاک ثبتی کار بسیار دقیقی می باشد و به مهارت و تخصص نیاز دارد زیرا باید به درستی تشخیص داده شود و موقعیت دقیق ملک بدرستی تعیین شود و برای انجام جانمایی ملک …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی به این منظور انجام می شود که موقعیت و مکان دقیق ملک در آن منطقه مشخص شود.اگر مالکی سند قدیمی از ملک خود را دارد و مکان آن را نمیداند و یا این زمین ورثه ای می باشد و ورثه فقط سند …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس با بررسی مدارک

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس با بررسی مدارک

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس با بررسی مدارک قابل انجام می باشد و انجام این عملیات را کارشناس با دسترسی به اسناد و مدارک ثبتی ملک انجام میدهد در واقع لازمه انجام این عملیات دسترسی به بانک ازطلاعات ثبتی و تخصص در انجام این عملیات می باشد و افراد غیر …

توضیحات بیشتر »