خانه / تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان

انجام تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت انجام می گیرد در واقع تفکیک آپارتمان بعد از اخذ پایانکار بایستی انجام شود اما نه تنها بعد از اخذ پایان کار انجام می شود بلکه ممکن است افراد بخواهد این عملیات را قبل از صدور پایانکار انجام دهند تا بتوانند واحد های …

توضیحات بیشتر »

هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران به این صورت می باشد که برای اینکه معامله مطمئن باشد و خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند بهتر است قبل از انجام معامله مساحت دقیق واحدها مشخص شود و برای اندازه گیری دقیق واحد ها خریدار و فروشنده به طور …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه-کارشناس دارای صلاحیت

تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه-کارشناس دارای صلاحیت

تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه-کارشناس دارای صلاحیت برای تعیین مساحت ملک به این صورت میباشد که برای اینکه معامله مطمئن باشد و خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند بهتر است قبل از انجام معامله مساحت دقیق واحدها مشخص شود و برای اندازه گیری دقیق واحدها خریدار و فروشنده …

توضیحات بیشتر »

تعرفه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

تعرفه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

تعرفه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران بایستی با توجه به تعرفه و قیمت های سازمان نقشه برداری تعیین شود و نقشه تفکیک آپارتمان نقشه ای است که برای آپارتمان تهیه می شود و در نتیجه مساحت و متراژ دقیق هر قسمت از آن تعیین می شود و این نقشه …

توضیحات بیشتر »

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش هر واحد آپارتمانی انجام می شود و هدف از تهیه این نقشه تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی است که امروزه با توجه به این مساحت تعیین قیمت دقیق هر واحد انجام میشود و بر اساس این نقشه تفکیک آپارتمان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود به این صورت که برای تعیین مساحت واحدهای پیش فروش،خریدار و فروشنده بایدبه یک کارشناس بی طرف و قابل اعتماد مراجعه کنند و از او درخواست تهیه نقشه پیش تفکیک را …

توضیحات بیشتر »

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام می شود و نقشه تفکیک و پیش تفکیک آپارتمان به منظور بدست آورردن مساحت دقیق واحد های آپارتمان تهیه می شود.عملیات تفکیک و پیش تفکیک باید با دقت بالایی تهیه شود و انجام …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران تنها از عهده یک فرد متخصص و فعال در حوزه تفکیک آپارتمان بر می آید کارشناس رسمی دادگستری به عنوان یک متخصص می تواند تفکیک آپارتمان را انجام دهد و با انجام این عملیات در نتیجه مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان کارشناسان ثبت املاک

انجام تفکیک آپارتمان کارشناسان ثبت املاک

انجام تفکیک آپارتمان کارشناسان ثبت املاک به خواسته خریدار و فروشنده انجام می شود و نقشه پیش تفکیک به منظور بدست آوردن مساحت دقیق واحد های آپارتمان تهیه می شود تا قبل از انجام معامله خریدار از مساحت دقیق واحد با خبر باشد و آگاهانه معامله را انجام دهد. انجام …

توضیحات بیشتر »