خانه / تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی

انجام تفسیر عکس هوایی برای زمین کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی برای زمین کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی برای زمین کشاورزی برای تعیین سابقه احیا به منظور ارائه به دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع اگر ملکی توسط دولت جزو منابع ملی تشخیص داده شود و دولت آن را تصاحب کند مالک برای پس گرفتن ملک خود باید با استفاده از تفسیر عکس …

توضیحات بیشتر »

گزارش تفسیر عکس هوایی و وجود عارضه در موقعیت

گزارش تفسیر عکس هوایی و وجود عارضه در موقعیت

گزارش تفسیر عکس هوایی و وجود عارضه در موقعیت مشخص زمانی لازم است که بخواهید ثابت کنید کاربری ملکتان مسکونی است و زراعی نمیباشد و برای این تغییر کاربری لازم است ثابت شود در گذشته در اراضی بنا وجود داشته است و برای این که این موضوع روشن شود بایستی …

توضیحات بیشتر »

هزینه تفسیر و بررسی عکس هوایی توسط کارشناس رسمی

هزینه تفسیر و بررسی عکس هوایی توسط کارشناس رسمی

هزینه تفسیر و بررسی عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری معین میشود در واقع ممکن است افراد با مشکلات حقوقی ملکی مواجه شوند در نتیجه لازم است برای حل این مسائل به مراجع قضایی مراجعه شود و برای مثال ممکن است اراضی افراد ملی اعلام شود در این صورت لازم …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی کشاورزی توسط کارشناس

انجام تفسیر عکس هوایی کشاورزی توسط کارشناس

انجام تفسیر عکس هوایی کشاورزی توسط کارشناس زمانی لازم است که دولت اراضی متعلق به افراد را ملی محسوب کند در واقع اگر که دولت زمین هایی را ملی به حساب بیاورد در این صورت اراضی متعلق به دولت خواهد بود برای اینکه بتوان خلاف این موضوع را ثابت کرد …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی زمانی لازم است که دولت اراضی متعلق به افراد را ملی محسوب کند.در واقع اگر که دولت زمین هایی را ملی به حساب بیاورد در این صورت اراضی متعلق به دولت خواهد بود برای این که بتوان خلاف این موضوع را …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی زمین کشاورزی برای تعیین سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی زمین کشاورزی برای تعیین سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی زمین کشاورزی برای تعیین سابقه احیا به منظور ارائه به دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع اگر ملکی توسط دولت جزو منابع ملی تشخیص داده شود و دولت آن را تصاحب کند مالک برای پس گرفتن ملک خود باید با استفاده از تفسیر عکس هوایی،کشاورزی بودن …

توضیحات بیشتر »

هزینه تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی

هزینه تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی

هزینه تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی بستگی به نوع کار و پوشش عکسی تعیین می شود و به منظور تشخیص ملی بودن یا کشاورزی بودن اراضی میباشد در واقع برای تعیین سابقه احیا زمین می توان از تفسیر عکس هوایی منطقه ای که ملک در آن قرار …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین

تفسیر عکس و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین

تفسیر عکس و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین جزو پرکاربرد ترین موضوع تفسیر عکس های هوایی به شمار می رود که این تفسیر برای بسیاری از پرونده که مربوط به اختلافات مربوط به اراضی کشاورزی کاربرد دارد. در واقع ممکن است اراضی افراد ملی اعلام گردد در اینصورت …

توضیحات بیشتر »

تعیین سابقه احیا اراضی کشاورزی و تهیه گزارش

تعیین سابقه احیا اراضی کشاورزی و تهیه گزارش

تعیین سابقه احیا اراضی کشاورزی و تهیه گزارش کارشناسی جهت ارائه به مراجع قضایی توسط فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه است در واقع اگر که اراضی افراد ملی اعلام شود در اینصورت لازم است سابقه احیا بر روی عکس هوایی بررسی گردد و در صورتی که سابقه …

توضیحات بیشتر »