خانه / افراز و تفکیک

افراز و تفکیک

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ به منظور جدا سازی اراضی انجام می شود و انجام این کار در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی می باشد زیرا کار شناسان رسمی دادگستری تجربه و تخصص این کار را دارند و تفکیک و افراز را با دقت بالایی …

توضیحات بیشتر »

تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدرالسهم شهرداری

تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدرالسهم شهرداری

تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدرالسهم شهرداری از عهده یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. تفکیک و افراز اراضی عملیات هایی است که در نهایت سبب می شود اراضی تقسیم گردد و پس از انجام تفکیک و افراز اراضی بزرگ لازم است قسمتی از این …

توضیحات بیشتر »

تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک

تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک

تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک به این صورت می باشد که اگر مالکین ملک مشاعی به صورت توافقی محدوده های خود را مشخص کرده باشند،جهت اخذ سند مشاعی ،مالک باید هم از محدوده مشخص شده و هم از ملک مادر نقشه یو تی ام تهیه کند تا اداره …

توضیحات بیشتر »

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی انجام می گیرد تا در نتیجه بتوان اراضی را تقسیم نمود تفکیک و افراز تفاوت هایی دارند و در مواقع مختلفی انجام می شوند در واقع تفکیک عملیاتی است که در نهایت باعث تجزیه به قطعات کوچک تر می شود اما با …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع انجام افراز و تفکیک گاهی به خاطر اختلافات ملکی و گاهی به خاطر توافق بین شرکای ملک مشاعی انجام می شود که در هر دو صورت باید مساحت دقیق ملک با …

توضیحات بیشتر »

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و انجام تفکیک و افراز اراضی به معنای تقسیم ملک و زمین میباشد و اگر مالکی زمینی داشته باشد و بخواهد آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کند باید تفکیک …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری به این منظور می باشد که در املاک مشاعی مالکین بخواهند سهم خود را جدا کنند باید افراز در این املاک انجام شود و پس از افراز ملک از حالت مشاعی خارج میشود اما برای تفکیک حتما نباید ملک مشاعی باشد و مالک می …

توضیحات بیشتر »

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت و کیفیت بالایی انجام می شود. در واقع تفکیک و افراز اراضی به این صورت می باشد که تفکیک برای اموال مشاع و غیر مشاع انجام می شود یعنی تعیین سهم هر شریک از مال مشاع اما …

توضیحات بیشتر »

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری که یک متخصص در این امر می باشد انجام می شود تا این کار با دقت بالا و درست انجام شود و افراز و تفکیک هر دو به معنای تقسیم ملک هستند اما تفاوت هایی نیز دارند و برای این که …

توضیحات بیشتر »