خانه / استعلام پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه مصوب ثبت و شهرداری

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه مصوب ثبت و شهرداری

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه مصوب ثبت و شهرداری به این صورت می باشد که زمین یا عرصه ملک که در طرح اصلاح اراضی زمین های مادر یا زمین های اربابی به قطعات کوچکتر تقسیم شده و به هر قطعه تقسیم شده یک پلاک ثبتی یا پلاک اصلی شماره …

توضیحات بیشتر »

یافتن پلاک ثبتی روی نقشه های ثبتی

یافتن پلاک ثبتی روی نقشه های ثبتی

یافتن پلاک ثبتی روی نقشه های ثبتی و یا به عبارت دیگر انجام استعلام پلاک ثبتی تنها از عهده فرد متخصص بر می آید. در صورتی که سند ملک از بین رفته باشد و یا گمشده باشد لازم است برای اخذ سند جدید پلاک ثبتی ملک معلوم باشد اما از …

توضیحات بیشتر »

یافتن پلاک اصلی و فرعی براساس موقعیت

یافتن پلاک اصلی و فرعی براساس موقعیت

یافتن پلاک اصلی و فرعی براساس موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی به این صورت می باشد که زمین یا عرصه ملک که در طرح اصلاح اراضی زمین های مادر یا زمین های اربابی به قطعات کوچکتر تقسیم شده و به هر قطعه تقسیم شده یک پلاک ثبتی یا پلاک اصلی …

توضیحات بیشتر »

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است و با استفاده از این پلاک ثبتی می توان مرزها و حدود اربعه ملک و همچنین موقعیت ملک بر روی زمین مشخص کرد و برای املاکی که اسناد آن ها …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی انجام می شود تا در نتیجه بتوان معامله ملک را انجام داد بدون این که پس از انجام معامله متضرر شد در واقع با انجام استعلام وضعیت ثبتی اطلاعات کامل از وضعیت ثبتی ملک حاصل میشود و همین امر باعث میشود بتوان معامله …

توضیحات بیشتر »

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران به این صورت میباشد که برای انجام معامله ای مطمئن بهتراست هر وقت خواستید ملکی را خریداری کنید از فروشنده بخواهید که با در دست داشتن اصل سند ملک به دفترخانه اسناد رسمی رفته و درخواست استعلام رسمی کنید، بعد از اینکه به …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی پیش از انجام معامله بایستی گرفته شود تا در نتیجه بتوان با آگاهی کامل از وضعیت ثبتی ملک معامله را انجام داد و انجام این استعلام را حتما به فرد متخصص و مورد اعتماد بسپارید تا در نتیجه تمام اطلاعات لازم برای …

توضیحات بیشتر »

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس قبل از انجام معامله کمک می کند تا معامله را با آگاهی انجام شود و پس از انجام معامله متضرر نشد. استعلام وضعیت ثبتی با استفاده از پلاک ثبتی مندرج در سند توسط یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری که فرد مورد …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی قبل از انجام معامله با این هدف انجام میگیرد تا در نتیجه بتوان اطلاعات کامل از ملک بدست آورد و انجام این استعلام مشروط به دسترسی به اطلاعات ثبتی منطقه است پس حتما به فرد مخصص و مورد اعتمادی مراجعه نمایید …

توضیحات بیشتر »