خانه / استعلام پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی انجام می شود تا در نتیجه بتوان معامله ملک را انجام داد بدون این که پس از انجام معامله متضرر شد در واقع با انجام استعلام وضعیت ثبتی اطلاعات کامل از وضعیت ثبتی ملک حاصل میشود و همین امر باعث میشود بتوان معامله …

توضیحات بیشتر »

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران به این صورت میباشد که برای انجام معامله ای مطمئن بهتراست هر وقت خواستید ملکی را خریداری کنید از فروشنده بخواهید که با در دست داشتن اصل سند ملک به دفترخانه اسناد رسمی رفته و درخواست استعلام رسمی کنید، بعد از اینکه به …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی پیش از انجام معامله بایستی گرفته شود تا در نتیجه بتوان با آگاهی کامل از وضعیت ثبتی ملک معامله را انجام داد و انجام این استعلام را حتما به فرد متخصص و مورد اعتماد بسپارید تا در نتیجه تمام اطلاعات لازم برای …

توضیحات بیشتر »

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس قبل از انجام معامله کمک می کند تا معامله را با آگاهی انجام شود و پس از انجام معامله متضرر نشد. استعلام وضعیت ثبتی با استفاده از پلاک ثبتی مندرج در سند توسط یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری که فرد مورد …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی قبل از انجام معامله با این هدف انجام میگیرد تا در نتیجه بتوان اطلاعات کامل از ملک بدست آورد و انجام این استعلام مشروط به دسترسی به اطلاعات ثبتی منطقه است پس حتما به فرد مخصص و مورد اعتمادی مراجعه نمایید …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی با توجه به پلاک ثبتی مندرج در سند قدیمی انجام می شود تا در نتیجه تمامی اطلاعات مربوط به ملک آشکار شود تا در نتیجه انجام معامله با آگاهی بالا انجام شود و خریدار از انجام معامله متضرر نخواهد شد. برای انجام استعلام …

توضیحات بیشتر »

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله به این صورت می باشد که در موارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد و در صورتی که استعلام و تخصیص کد رهگیری صورت …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری که فردی مجرب و متخصص است قابل انجام است تا وضعیت ثبتی ملک معلوم گردد با انجام این استعلام در صورتی که ملک و یا سند آن مشکل و ایرادی داشه باشد آشکار میگردد در نتیجه خریدار میتواند با علم به وضعیت ثبتی …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله امری ضروری می باشد زیرا در موارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد و در صورتی که استعلام و تخصیص کد رهگیری صورت گیرد ازضرر …

توضیحات بیشتر »