خانه / بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی به این معنا می باشد که موقعیت دقیق یا آدرس دقیق ملک با استفاده از پلاک ثبتی که در سند درج شده است تعیین شود.در واقع انجام جا نمایی پلاک ثبتی در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی و تشخیص موقعیت ملک

جانمایی پلاک ثبتی و تشخیص موقعیت ملک

جانمایی پلاک ثبتی و تشخیص موقعیت ملک برای املاکی مورد استفاده قرار می گیرد که موقعیت ملک آن ناشخص می باشد و مالک می خواهد از موقعیت دقیق ملک با خبر شود و برای ملک سند تک برگ اخذ کند همچنین انجام جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی که …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت از اداره ثبت اسناد انجام می گیرد برای املاکی که حدود مشخصی روی زمین ندارند این عملیات انجام می شود تا امکان برداشت مختصات یو تی ام از ملک وجود داشته باشد. از آنجایی که این عملیات …

توضیحات بیشتر »

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی تحقق می یابد. در صورت بروز اختلاف بین املاک مجاور بر سر حد و مرز به منظور بررسی تجاوز و تعارض میبایست حدود ثبتی املاک مشخص گردد تا مشخص گردد تجاوز از کدام طرف و سمتی و تا چه حدی ملک …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی به منظور معلوم شدن حدود ثبتی ملک انجام می شود و سپس با مشخص شدن حدود ثبتی می توان با برداشت مختصات یو تی ام آن را روی زمین تثبیت نمود. تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی در اسناد قدیمی …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق املاک انجام می شود تا حدود اربعه این املاک مشخص گردد. برای این کار علاوه بر بررسی اسناد و مدارک قدیمی ملک پلاک ثبتی ملک معلوم می گردد و با توجه به پلاک ثبتی مدارک ثبتی مربوطه استخراج میگردد …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی – تداخل حدود املاک مجاور

جانمایی پلاک ثبتی - تداخل حدود املاک مجاور

جانمایی پلاک ثبتی – تداخل حدود املاک مجاور که با استفاده از آن حدود اربعه ملک مشخص می گردد و در نتیجه باعث می شود مشخص گردد که املاک مجاور به حدود ملک تجاوز کرده است و یا ملک به حدود املاک تجاوز کرده است و جانمایی پلاک ثبتی حتما …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق ملک برای مالک مشخص نمی باشد و چون در اسناد قدیمی محل وموقعیت دقیق ملک مشخص نمی باشد پس در نتیجه برای این کار مالک باید به کار شناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی املاک بزرگی که فاقد دیوارکشی اند

جانمایی پلاک ثبتی املاک بزرگی که فاقد دیوارکشی اند

جانمایی پلاک ثبتی املاک بزرگی که فاقد دیوارکشی اند و در حقیقت املاکی که حدود مشخص و تثبیت شده ای ندارند انجام میشود تا حد و مرز دقیق و ثبتی ملک روی زمین مشخص و تعیین شود و سپس تثبیت یا دیوار کشی انجام می شود. همچنین با تهیه نقشه …

توضیحات بیشتر »