خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM

بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی به منظور تعیین موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد که در نقشه ای با مقیاس دوهزارم جانمایی می شود و تهیه این نقشه به این دلیل میباشد که قبل از ساخت و ساز درملک،موقعیت و حدود ملک به طور دقیق …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک با دقت بالایی تهیه می شود در واقع نقشه های utm به نقشه هایی گفته می شود که در آن موقعیت دقیق و مساحت دقیق ملک را نشان می دهد و این نقشه در ادارات و سازمان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند به این دلیل انجام می گیرد که طول و عرض و مساحت واقعی و دقیق وضع موجود یا بزرگ تر از ابعاد و مساحت سندی باشد و یا کوچکتر باشد در نتیجه باید توسط متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از تجهیزات …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری یا همان فرمت یک دو هزارم که این سازمان از مالکین درخواست می کند در واقع به منظور صدور جواز ساخت این نقشه از افراد درخواست می شود تا موقعیت مکانی ملک با مختصات یو تی ام بر روی کره زمین مشخص شود و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند به منظور تعیین موقعیت و همچنین بدست آوردن مساحت دقیق ملک می باشد.برای تهیه نقشه یو تی ام باید به یک شخص متخصص یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کنید تا نقشه یو تی ام ملک …

توضیحات بیشتر »

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه UTM

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه UTM

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی انجام می شود تا این ناهماهنگی مشخص گردد. نقشه یو تی ام به منظور مشخص شدن ابعاد و مساحت دقیق و موقعیت دقیق مکانی هر یک از نقاط با مختصات …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM برای املاک مشاعی و مادر

تهیه نقشه UTM برای املاک مشاعی و مادر

تهیه نقشه UTM برای املاک مشاعی و مادر به این منظور تهیه شود که موقعیت دقیق ملک و مساحت دقیق ملک مشاعی مشخص شود و علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام از ملک مشاعی باید از ملک مادر نیز نقشه UTM تهیه شود زیرا موقعیت قطعه مشاعی و مساحت …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ به عنوان یک مدرک اساسی برای بسیاری از سازمان ها به کار میرود به طور مثال برای اداره ثبت جهت اخذ سند تک برگ و برای شهرداری برای اخذ جواز ساخت و ساز و برای سازمان منابع طبیعی جهت اثبات کشاورزی بودن …

توضیحات بیشتر »

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM وضع موجود ملک و سپس تهیه یک نقشه که شامل ابعاد و مساحت وضع موجود ملک و ابعاد و مساحت سندی ملک انجام می گیرد که در نهایت مشخص شود مغایرت بین مساحت ها به چه نحوی است. در واقع در …

توضیحات بیشتر »