خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی توسط یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن است. این نقشه با این هدف تهیه می گردد که بتوان حدود اربعه ملک را بر روی زمین تثبیت و دیوارکشی کرد و همچنین با استفاده از این مدرک می توان سند تک …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که موقعیت مکانی ملک و یا همان آدرس ملک معلوم نباشد در نتیجه با تهیه این نقشه موقعیت مکانی ملک معلوم میگردد و در نتیجه با ارائه این نقشه به اداره ثبت اسناد سند تک …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند به منظور تعیین موقعیت دقیق ملکی که موقعیت مشخص ندارد، انجام می شود تا در نهایت سند تک برگ برای ملک صادر گردد. تهیه این نقشه باید توسط یک متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد تا نقشه تهیه شده با مهر و …

توضیحات بیشتر »

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی تحقق می یابد. در صورت بروز اختلاف بین املاک مجاور بر سر حد و مرز به منظور بررسی تجاوز و تعارض میبایست حدود ثبتی املاک مشخص گردد تا مشخص گردد تجاوز از کدام طرف و سمتی و تا چه حدی ملک …

توضیحات بیشتر »

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی امکان پذیر است در واقع برخی اختلافاتی که به حدود ملک و املاک و مرز بینشان مربوط است با جانمایی پلاک ثبتی قابل حل می باشد, این عملیات با استفاده از نقشه های ثبتی که کروکی های قدیمی هستند انجام می شود …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق املاک انجام می شود تا حدود اربعه این املاک مشخص گردد. برای این کار علاوه بر بررسی اسناد و مدارک قدیمی ملک پلاک ثبتی ملک معلوم می گردد و با توجه به پلاک ثبتی مدارک ثبتی مربوطه استخراج میگردد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد باید انجام شود تا مورد قبول اداره ثبت برای صدور سند تک برگ قرار بگیرد. زمانی این نقشه مورد استفاده قرار می گیرد که موقعیت و حدود دقیق ملک مشخص نباشد و برای مشخص کردن حدود اربعه ملک می توان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت همسایگی ملک به منظور تعیین دقیق حدود و مرزهای ملک است و هنگامی که یک مالک با املاک مجاور بر سر مرز به اختلافاتی بخورد مالک به منظور تعیین حدود دقیق ملک و تثبیت آن می تواند اقدام به تهیه نقشه جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »