خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در تهران برای تعیین موقعیت و حدود دقیق ملک انجام می گیرد و در دادگاه به عنوان یک مدرک معتبر برای حل اختلافات و دعاوی حقوقی به کار میرود و همچنین با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام میتوان برای ملک …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی به این منظور انجام می شود تا در نتیجه بتوان حدود اربعه ملک را مشخص کرد و تفسیر عکس هوایی با استفاده از استریوسکوپ انجام می شود و در نتیجه با تفسیر عکس هوایی گذشته حدود اربعه ملک مشخص می شود …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس های هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس های هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس های هوایی انجام می شود تا در نتیجه حدود اربعه ملک بر روی زمین مشخص شود و در واقع برخی از املاک موقعیتشان مشخص است اما حدود اربعه دقیق ملک معلوم نمی باشد در این مواقع با تفسیر عکسهای هوایی می توان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس به منظور تثبیت حدود مرزهای ملک تهیه می شود و با انجام این کار از تجاوز به حریم و حدود ملک جلوگیری می شود در واقع جانمایی پلاک ثبتی به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق ملک مشخص …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه به منظور حل اختلافات حدود ملک مورد استفاده قرار میگیرد در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و حدود مرزهای ملک تعیین می شود در این صورت هیچ یک از املاک مجاور و همسایه حق تجاوز …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه به اینصورت باشد که اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود در واقع …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.عکس های هوایی توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه می شود و عکس های هوایی عکس هایی می باشد که از ارتفاع با دوربین …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM برای املاک با آدرس نامعلوم انجام می شود تا در نتیجه با تهیه این نقشه موقعیت و آدرس ثبتی ملک معلوم گردد و در نتیجه بتوان حدود اراضی را دیوار کشی نمود. تهیه این نقشه تنها توسط متخصصین مانند کارشناس رسمی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی توسط یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن است. این نقشه با این هدف تهیه می گردد که بتوان حدود اربعه ملک را بر روی زمین تثبیت و دیوارکشی کرد و همچنین با استفاده از این مدرک می توان سند تک …

توضیحات بیشتر »