خانه / پیاده سازی زمین

پیاده سازی زمین

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام انجام می گیرد تا دیوار کشی ملک انجام شود و ملک در جای دقیق و ثبتی خود بر روی زمین تثبیت گردد بطوری که امکان تعارض به حدود ملک وجود نداشته باشد و مبخکوبی چهار گوشه ملک بر روی مختصات یو تی …

توضیحات بیشتر »

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند با این هدف انجام می شود که حدود ثبتی ملک معلوم گردد و با پیاده سازی آن روی زمین حدود ثبتی روی زمین معلوم می گردد و در نتیجه با تهیه نقشه یو تی ام ملک می توان سند تک …

توضیحات بیشتر »

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط یک متخصص مجربی مانند کارشناس رسمی دادگستری با دقت بالا قابل انجام است و با تهیه نقشه یو تی ام مختصات یو تی ام ملک استخراج می شود و سپس این مختصات یو تی ام بر روی زمین پیاده …

توضیحات بیشتر »

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت انجام می شود.اگر فردی بخواهد چهار گوشه ملک خود را مشخص و تثبیت کند باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند و برای تهیه نقشه یو تی ام،مالک باید به یک …

توضیحات بیشتر »

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود نقشه های یو تی ام مشخص کننده ی موقعیت و مساحت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشند و اگر مالکی دچار اختلافات ملکی شده باشد و به مرز ملک او تجاوز …

توضیحات بیشتر »

پیاده کردن مختصات یو تی ام و میخکوبی سند روی زمین

پیاده کردن مختصات یو تی ام و میخکوبی سند روی زمین

پیاده کردن مختصات یو تی ام و میخکوبی سند روی زمین انجام میشود تا ملک در موقعیت دقیق و ثبتی خود تثبیت گردد. با تثبیت موقعیت ملک اجازه تجاوز از جانب املاک مجاور داده نمی شود. به طور کلی با جانمایی پلاک ثبتی می توان حدود ثبتی را مشخص کرد …

توضیحات بیشتر »

پیاده سازی چهارگوشه ملک برای املاک فاقد مرز مشخص

پیاده سازی چهارگوشه ملک برای املاک فاقد مرز مشخص

پیاده سازی چهارگوشه ملک برای املاک فاقد مرز مشخص به این صورت می باشد که مالک برای اینکه در ملک خود ساخت وسازی انجام دهد و یا ملکی را دارد که سند آن قدیمی می باشد و می خواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و برای ملک سند تک …

توضیحات بیشتر »

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران با مختصات دقیق چهار گوشه ملک ممکن است برای به دست آوردن مختصات دقیق چهار گوشه ملک بایستی نقشه یو تی ام تهیه گردد و برای پیاده سازی دقیق باید اول حدود دقیق ملک مشخص باشد و در صورت مشخص نبودن باید …

توضیحات بیشتر »