خانه / پیاده سازی زمین

پیاده سازی زمین

پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین

پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین

پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین حتما باید توسط متخصص انجام شود تا در نتیجه پیاده سازی به صورت اصولی انجام شود و در نتیجه در آینده مشکلات حقوقی برای افراد به وجود نیاید و برای انجام پیاده سازی ملک می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود و …

توضیحات بیشتر »

پیاده سازی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام به منظور تعیین موقعیت ملک انجام می شود در واقع با انجام پیاده سازی و تعیین موقعیت ملک حدود ملک مشخص میشود و املاک مجاور نمی توانند به حدود ملک تجاوز کنند. پیاده سازی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو …

توضیحات بیشتر »

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک به این دلیل انجام می شود که حدود اربعه ملک بر روی زمین نا مشخص باشد و برای انجام پیاده سازی دقیق ملک بایستی مختصات یو تی ام چهار گوشه ملک معلوم باشد و سپس طبق آن جانمایی بر روی زمین انجام شود و …

توضیحات بیشتر »

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند برای تعیین موقعیت و مساحت دقیق عرصه ملک انجام می شود و این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت انجام می شود زیرا دارای تخصص و مهارت برای انجام این کار میباشند در واقع برای انجام پیاده …

توضیحات بیشتر »

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام انجام می گیرد تا دیوار کشی ملک انجام شود و ملک در جای دقیق و ثبتی خود بر روی زمین تثبیت گردد بطوری که امکان تعارض به حدود ملک وجود نداشته باشد و مبخکوبی چهار گوشه ملک بر روی مختصات یو تی …

توضیحات بیشتر »

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند با این هدف انجام می شود که حدود ثبتی ملک معلوم گردد و با پیاده سازی آن روی زمین حدود ثبتی روی زمین معلوم می گردد و در نتیجه با تهیه نقشه یو تی ام ملک می توان سند تک …

توضیحات بیشتر »

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط یک متخصص مجربی مانند کارشناس رسمی دادگستری با دقت بالا قابل انجام است و با تهیه نقشه یو تی ام مختصات یو تی ام ملک استخراج می شود و سپس این مختصات یو تی ام بر روی زمین پیاده …

توضیحات بیشتر »

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت انجام می شود.اگر فردی بخواهد چهار گوشه ملک خود را مشخص و تثبیت کند باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند و برای تهیه نقشه یو تی ام،مالک باید به یک …

توضیحات بیشتر »

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود نقشه های یو تی ام مشخص کننده ی موقعیت و مساحت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشند و اگر مالکی دچار اختلافات ملکی شده باشد و به مرز ملک او تجاوز …

توضیحات بیشتر »