خانه / نقشه دو خطی

نقشه دو خطی

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری  به منظور بررسی مطابقت و یا مغایرت بین ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود تهیه می گردد. برای اینکه بتوان این نقشه را به گونه ای تهیه نمود که شهرداری آن را قبول نماید می بایست به فردی متخصص همانند کارشناس …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری می باشد در واقع این نقشه فقط باید توسط یک فرد متخصص تهیه گردد تا مورد قبول واقع شود و نقشه یو تی ام دو خطی زمانی به تهیه آن احتیاج پیدا می شود که ابعاد و مساحت …

توضیحات بیشتر »

نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت ممکن می باشد و نقشه دو خطی شهرداری زمانی در خواست می شود که بین ابعاد و مساحت سند و وضع موجود مغایرت مشاهده گردد و با تهیه این نقشه این مغایرت بررسی و رفع می شود بعد از تهیه و ارائه …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران ممکن است پیش از ساخت و ساز ملک لازم شود در واقع زمانی لازم است این نقشه تهیه گردد که مساحت و ابعاد وضع موجود ملک با مساحت و ابعاد سندی ملک مغایرت داشته باشد نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM دو خطی برای جواز ساخت را باید به یک فرد مورد اعتماد و متخصص همانند کارشناسان رسمی دادگستری سپرد این متخصص برای تهیه این نقشه از تجهیزات دقیق و مخصوصی بهره می گیرد و این نقشه را با دقت بالا تهیه خواهد کرد و در نتیجه وی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه های یو تی ام …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM عدم تطبیق وضع موجود با سند که به آن نقشه دو خطی می گویند این نقشه از جانب شهرداری به منظور بررسی تطبیق و یا عدم تطبیق وضع موجود با سند در خواست می گردد. این نقشه بار حقوقی بالایی دارد و باید با دقت بالا توسط …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری به این منظور در خواست می شود که مغایرت بین ابعاد و مساحت وضع موجود ملک و سند ملک آشکار شود .برای تهیه این نقشه باید به فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه شود زیرا این فرد توانایی لازم را برای تهیه …

توضیحات بیشتر »

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی به عوامل بسیاری بستگی دارد و نقشه یو تی ام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و باید به یک فرد متخصص و با تجربه برای اینکار مراجعه کرد زیرا افراد غیر متخصص نمی توانند این کار را با دقت …

توضیحات بیشتر »