خانه / بایگانی برچسب: گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری میتواند تهیه گردد تا با مهر و امضای کارشناس این گواهی اعتبار پیدا کند و قابل ارائه به اداره ثبت اسناد و یا دادگاه باشد و گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی یک گزارشی است که شامل …

توضیحات بیشتر »