خانه / بایگانی برچسب: گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

بایگانی برچسب: گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود و عکس های هوایی هرساله توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه و ذخیره میشود و انجام تفسیر عکس های هوایی و همچنین گزارشی که …

توضیحات بیشتر »