خانه / بایگانی برچسب: گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا

بایگانی برچسب: گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود در واقع تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص ملی یا کشاورزی بودن ملک مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا از مواردی …

توضیحات بیشتر »