خانه / بایگانی برچسب: نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران

بایگانی برچسب: نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران ممکن است پیش از ساخت و ساز ملک لازم شود در واقع زمانی لازم است این نقشه تهیه گردد که مساحت و ابعاد وضع موجود ملک با مساحت و ابعاد سندی ملک مغایرت داشته باشد نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در …

توضیحات بیشتر »