خانه / بایگانی برچسب: نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر

بایگانی برچسب: نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت بالایی تهیه میشود و اگر برای ملک مادر نقشه یو تی ام تهیه نشود و فقط برای قطعه های مشاعی سندتک برگ تهیه شود در این صورت چون مساحت و اندازه  قطعه …

توضیحات بیشتر »