خانه / بایگانی برچسب: نقشه دو هزارم توسط کارشناس

بایگانی برچسب: نقشه دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام میشود در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک روی نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم می باشد. جانمایی ملک روی نقشه …

توضیحات بیشتر »