خانه / بایگانی برچسب: نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس

بایگانی برچسب: نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس

نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت ممکن می باشد و نقشه دو خطی شهرداری زمانی در خواست می شود که بین ابعاد و مساحت سند و وضع موجود مغایرت مشاهده گردد و با تهیه این نقشه این مغایرت بررسی و رفع می شود بعد از تهیه و ارائه …

توضیحات بیشتر »