خانه / بایگانی برچسب: نقشه دو خطی ثبت و شهرداری

بایگانی برچسب: نقشه دو خطی ثبت و شهرداری

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت ممکن می باشد و این نقشه زمانی در خواست می شود که ابعاد و مساحت سندی ملک و ابعاد و مساحت وضع موجو ملک با یکدیگر مغایرت داشه باشند در این صورت است که لازم است این نقشه تهیه شود تا …

توضیحات بیشتر »