خانه / بایگانی برچسب: نقشه جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: نقشه جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی املاک بزرگی که فاقد دیوارکشی اند

جانمایی پلاک ثبتی املاک بزرگی که فاقد دیوارکشی اند

جانمایی پلاک ثبتی املاک بزرگی که فاقد دیوارکشی اند و در حقیقت املاکی که حدود مشخص و تثبیت شده ای ندارند انجام میشود تا حد و مرز دقیق و ثبتی ملک روی زمین مشخص و تعیین شود و سپس تثبیت یا دیوار کشی انجام می شود. همچنین با تهیه نقشه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت همسایگی ملک به منظور تعیین دقیق حدود و مرزهای ملک است و هنگامی که یک مالک با املاک مجاور بر سر مرز به اختلافاتی بخورد مالک به منظور تعیین حدود دقیق ملک و تثبیت آن می تواند اقدام به تهیه نقشه جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »