خانه / بایگانی برچسب: نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام

بایگانی برچسب: نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز ملک

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز ملک

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز ملک برای تفاوت هایی که ممکن است بین مساحت درج شده در سند و مساحت وضع موجود ملک به وجود بیاید تهیه می شود و نقشه بلوکی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود زیرا این افراد هم تجربه و …

توضیحات بیشتر »

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز زمانی نیاز به تهیه آن می شود که ابعاد سند و ابعاد وضع موجود زمین تطابق نداشته باشد و این مشکل در واقع زمانی به وجود مییابد که پیاده سازی درست صورت نگرفته باشد و در واقع هنگام تثبیت عرصه این مشکل پدید …

توضیحات بیشتر »