خانه / بایگانی برچسب: نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز ملک

بایگانی برچسب: نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز ملک

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز ملک

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز ملک

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز ملک برای تفاوت هایی که ممکن است بین مساحت درج شده در سند و مساحت وضع موجود ملک به وجود بیاید تهیه می شود و نقشه بلوکی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود زیرا این افراد هم تجربه و …

توضیحات بیشتر »