خانه / بایگانی برچسب: میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

بایگانی برچسب: میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام انجام می گیرد تا دیوار کشی ملک انجام شود و ملک در جای دقیق و ثبتی خود بر روی زمین تثبیت گردد بطوری که امکان تعارض به حدود ملک وجود نداشته باشد و مبخکوبی چهار گوشه ملک بر روی مختصات یو تی …

توضیحات بیشتر »