خانه / بایگانی برچسب: قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

بایگانی برچسب: قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند با این هدف وضع گردید که افرادی که موفق به اخذ سند مالکیت رسمی از اداره ثبت اسناد نشده اند بتوانند بهره برداری از این قانون سند مالکیت برای ملک خود اخذ نمایند. در نتیجه با توجه به این قانون مالکین موظف به تهیه …

توضیحات بیشتر »