خانه / بایگانی برچسب: قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

بایگانی برچسب: قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند با این هدف وضع گردید که افرادی که موفق به اخذ سند مالکیت رسمی از اداره ثبت اسناد نشده اند بتوانند بهره برداری از این قانون سند مالکیت برای ملک خود اخذ نمایند. در نتیجه با توجه به این قانون مالکین موظف به تهیه …

توضیحات بیشتر »

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای املاک و اراضی می باشد که توسط دولت گرفته شده اند و دولت آن ها را اراضی ملی به حساب آورده است. اراضی ملی به زمین هایی گفته میشود که در آن سابقه احیا و کشاورزی وجود ندارد و زمین شکل اولیه و طبیعی …

توضیحات بیشتر »