خانه / بایگانی برچسب: درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و یا امور ثبتی ممکن است این متخصص به اسناد و مدارک ثبتی و قدیمی ملک دسترسی دارد و در نتیجه می تواند این عملیات را انجام دهد و آدرس و مرز های ثبتی ملک را بر روی زمین …

توضیحات بیشتر »