خانه / بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی به این معنا می باشد که موقعیت دقیق یا آدرس دقیق ملک با استفاده از پلاک ثبتی که در سند درج شده است تعیین شود.در واقع انجام جا نمایی پلاک ثبتی در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی …

توضیحات بیشتر »