خانه / بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی به این دلیل انجام میشود که بتوان به ابعاد ثبت شده اراضی را روی زمین مشخص نمود و این عملیات با استفاده از مدارک ثبتی استخراج شده انجام می شود و در نتیجه با انجام این عملیات حدود اربعه ثبت شده معلوم میگردد و …

توضیحات بیشتر »