خانه / بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق ملک برای مالک مشخص نمی باشد و چون در اسناد قدیمی محل وموقعیت دقیق ملک مشخص نمی باشد پس در نتیجه برای این کار مالک باید به کار شناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »