خانه / بایگانی برچسب: جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری

بایگانی برچسب: جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری از طرف شهرداری از مالک درخواست میشود و مالک به این منظور نیاز به جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم پیدا می کند که بخواهد ملک خود را بازسازی کند و بخواهد جواز ساخت برای ملک خود اخذ …

توضیحات بیشتر »