خانه / بایگانی برچسب: جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم

بایگانی برچسب: جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم

جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود و منظور از انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم تعیین موقعیت دقیق ملک در نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم می باشد و این نقشه قبل از انجام ساخت و ساز درملک باید تهیه شود. جانمایی …

توضیحات بیشتر »