خانه / بایگانی برچسب: جانمایی ملک روی نقشه دو هزارم

بایگانی برچسب: جانمایی ملک روی نقشه دو هزارم

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی  که فردی متخصص و خبره در جانمایی ملک میباشد، قابل انجام است. جانمایی ملک با این هدف انجام میشود که حدود دقیق و همچنین موقعیت مکانی آن معلوم گردد. در صورت مشخص نبودن موقعیت و حدود ملک بر روی زمین مشکلات زیادی …

توضیحات بیشتر »

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی_جانمایی ملک

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی_جانمایی ملک

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی_جانمایی ملک به این منظور می باشد که ملک هم دارای اطلاعات حقوقی و هم دارای اطلاعات فنی شود که برای این کار باید نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای ملک تهیه شود تابرای ملک سندتک برگ صادر شود. تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک روی نقشه دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام میشود در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک روی نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم می باشد. جانمایی ملک روی نقشه …

توضیحات بیشتر »