خانه / بایگانی برچسب: جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

بایگانی برچسب: جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی  که فردی متخصص و خبره در جانمایی ملک میباشد، قابل انجام است. جانمایی ملک با این هدف انجام میشود که حدود دقیق و همچنین موقعیت مکانی آن معلوم گردد. در صورت مشخص نبودن موقعیت و حدود ملک بر روی زمین مشکلات زیادی …

توضیحات بیشتر »