خانه / بایگانی برچسب: جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM

بایگانی برچسب: جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM ثبت انجام می گیرد تا در نهایت بتوان برای ملکی که حدود اربعه و یا آدرس نا مشخصی دارد، سند تک برگ اخذ نمود جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اسناد قدیمی و ثبتی انجام می شود و در نتیجه با انجام این …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت اسناد با هدف اخذ سند تک برگ برای ملکی که حدود ثبتی نا مطمئنی دارد انجام می شود و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی است که کارشناس رسمی دادگستری با اسناد ثبتی می تواند انجام دهد و بعد از انجام این …

توضیحات بیشتر »