خانه / بایگانی برچسب: جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی

بایگانی برچسب: جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی به این منظور انجام می شود که موقعیت و مکان دقیق ملک در آن منطقه مشخص شود.اگر مالکی سند قدیمی از ملک خود را دارد و مکان آن را نمیداند و یا این زمین ورثه ای می باشد و ورثه فقط سند …

توضیحات بیشتر »