خانه / بایگانی برچسب: تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی به منظور مشخص شدن مساحت، ابعاد و موقعیت دقیق ملک تهیه می شود و درواقع باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد. تهیه …

توضیحات بیشتر »

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.درواقع گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک با استفاده از پلاک ثبتی درج شده درسند قدیمی تهیه می شود. تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس …

توضیحات بیشتر »

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مالک بخواهد موقعیت دقیق ملک خود ا روی زین مشخص کند. برای اینکه مالک بخواهد موقعیت دقیق ملک و آدرس ملک را مشخص کند باید جانمایی پلاک ثبتی انجام دهدو بعد از انجا آن گواهی تایید موقعیت …

توضیحات بیشتر »