خانه / بایگانی برچسب: تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

بایگانی برچسب: تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.درواقع گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک با استفاده از پلاک ثبتی درج شده درسند قدیمی تهیه می شود. تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس …

توضیحات بیشتر »