خانه / بایگانی برچسب: تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط یک کارشناس رسمی دادگستری ممکن است و جانمایی پلاک ثبتی یعنی اینکه موقعیت دقیق ملک از روی پلاک ثبتی ملک که در سند درج شده است روی زمین جانمایی شود. گزارش جانمایی پلاک ثبتی یا همان گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی پس …

توضیحات بیشتر »

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی یا همان گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی در انتها و بعد از اتمام عملیات جانمایی پلاک ثبتی با دقت بالایی فراهم می شود. از این گواهی به همراه نقشه یو تی ام به عنوان یک مدرک به مراجع قضایی و اداره ثبت استفاده می …

توضیحات بیشتر »