خانه / بایگانی برچسب: تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک

بایگانی برچسب: تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک

سند تک برگ عرصه ملک و جانمایی پلاک ثبتی

سند تک برگ عرصه ملک و جانمایی پلاک ثبتی

سند تک برگ عرصه ملک و جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اسناد ثبتی و قدیمی انجام می شود و انجام این عملیات تنها از عهده متخصص برمی آید که به اسناد و مدارک ثبتی و سندی دسترسی داشته باشد و کارشناس رسمی دادگستری همان متخصصی است که برای این …

توضیحات بیشتر »

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط یک کارشناس رسمی دادگستری ممکن است و جانمایی پلاک ثبتی یعنی اینکه موقعیت دقیق ملک از روی پلاک ثبتی ملک که در سند درج شده است روی زمین جانمایی شود. گزارش جانمایی پلاک ثبتی یا همان گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی پس …

توضیحات بیشتر »