خانه / بایگانی برچسب: تهیه پلاک ثبتی ملک

بایگانی برچسب: تهیه پلاک ثبتی ملک

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس برای زمین های مشاعی نیز مورد استفاده قرار میگیرد و به منظور تعیین موقعیت و بدست آوردن مساحت دقیق هر قطعه مشاعی تهیه می شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی نیاز به دقت و تخصص و تجربه زیادی دارد و …

توضیحات بیشتر »