خانه / بایگانی برچسب: تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین دقیق

بایگانی برچسب: تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین دقیق

تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین دقیق

تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین دقیق

تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین دقیق نقشه برداری توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود.برای تهیه نقشه ثبتی زمین های کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از دوربین نقشه برداری برداشت می شود و به دلیل مهم بودن عوارض و محدوده …

توضیحات بیشتر »