خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری های تهران

بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری های تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به منظور اخذ جواز ساخت و ساز تهیه میشود در واقع اگر بخواهیم برای ملکی جواز ساخت و ساز بگیریم باید موقعیت دقیق ملک روی نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم …

توضیحات بیشتر »