خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات utm

تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات utm

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات utm به این منظور می باشد که اگر اختلافی در مساحت سندی با مساحت وضع موجود،وجود داشته باشد،باید با تهیه نقشه یو تی ام این اختلافات مشخص شود و باید این اختلافات مساحتی در ملک تصحیح کند. تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی هوایی به منظور تعیین موقعیت ملک جهت اخذ جواز ساخت و ساز تهیه می شود. برای تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری باید نقشه یو تی ام ملک تهیه شود تا مختصات ملک بطور دقیق در سیستم مختصات یو تی ام مشخص شود و این نقشه …

توضیحات بیشتر »