خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان توسط کارشناس به منظور تعیین مساحت

تفکیک آپارتمان توسط کارشناس به منظور تعیین مساحت

تفکیک آپارتمان توسط کارشناس به منظور تعیین مساحت تحقق می یابد در واقع با انجام این عملیات مساحت دقیق و واقعی هر یک از واحد های آپارتمانی به دست می آید و این عملیات تختصصی فقط از عهده فرد متخصصی بر می آید که متخصص تفکیک  آپارتمان و از قواعد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس به این صورت می باشد که قبل از معاله واحدهای پیش فروشی، میتوانید نقشه پیش تفکیک از آن واحد را تهیه کنید، در این صورت مساحت آن به طور دقیق مشخص می شود خریدار می تواند با خیال راحت …

توضیحات بیشتر »