خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام ملک

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام ملک

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که دولت ملکی را جزو اراضی ملی تشخیص دهد و این ملک را تصاحب کند و مالک سابق برای این که ملک خود را پس بگیرد باید ثابت که این ملک سابقه زراعت و کشاورزی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر برای صدور سند تک برگ املاک مشاعی، علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام قطعه مشاع از مالک در خواست میشود. به این منظور دستور تهیه نقشه یو تی ام از ملک مادر و قطعه مشاعی داده می شود که قطعه مشاعی در …

توضیحات بیشتر »