خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده برای مالکین ملک مشاعی که به صورت توافقی محدوده های خود را مشخص کرده باشند و جهت اخذ سند مشاعی،از ملک مادر و هم از محدوده ی مشخص شده خود نقشه یو تی ام باید تهیه شود.با تهیه نقشه یو تی …

توضیحات بیشتر »