خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای اداره ثبت که یکی از فرمت های مد نظر نقشه یو تی ام است زمانی درخواست میشود که ابعاد و اندازه های سند با ابعاد و اندازه های وضع موجود ملک همخوانی نداشته باشد و اداره ثبت برای پیدا کردن منشا این …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه های یو تی ام …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی گوشه های ملک رابرداشت می کند و مختصات یو تی ام ملک را بدست می آورد و سپس نقشه یو تی ام ملک را تهیه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه های یو تی ام برای مشخص شدن مساحت دقیق و همچنین …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران به منظور تطبیق وضع موجود ملک با اطلاعات مندرج در سند تهیه می شود که از طرف شهرداری درخواست تهیه این نقشه داده میشود که هم طولهای وضع موجود ملک و هم ابعاد سند ملک روی هم قرار گیرند و …

توضیحات بیشتر »