خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران به منظور تطبیق وضع موجود ملک با اطلاعات مندرج در سند تهیه می شود که از طرف شهرداری درخواست تهیه این نقشه داده میشود که هم طولهای وضع موجود ملک و هم ابعاد سند ملک روی هم قرار گیرند و …

توضیحات بیشتر »